hth官网app登录入口

2024年6月30日福建省福鼎市商贸业兼职中央代价行情v6.5.5
栏目分类
2024年6月30日福建省福鼎市商贸业兼职中央代价行情v6.5.5
发布日期:2024-07-01 13:39    点击次数:121
品种 最高价 最廉价 很多价 小白菜 3.40 2.00 2.60 生菜 5.00 4.00 4.60 菠菜 7.20 6.00 7.00 木耳菜 6.60 6.00 6.20 香菜 9.40 8.40 9.00 油麦菜 6.40 5.20 5.60 芥菜 3.00 2.60 2.80 空腹菜 6.00 5.20 5.80 韭菜 7.00 5.40 6.20 洋白菜 2.60 1.20 2.00 小葱 6.40 4.60 5.60 土豆 4.20 2.60 3.20 芋头 7.60 7.20 7.40 葱头 4.00 2.20 3.00 大葱 4.80 3.40 3.80 生姜 11.40 10.20 11.00 大蒜 11.20 10.20 10.60 芹菜 5.80 5.20 5.40 莴笋 3.20 2.40 2.80 莲藕 5.00 4.20 4.80 蒜薹 8.40 7.00 7.80 红萝卜 3.40 2.40 2.60 白萝卜 2.20 0.80 1.20 福鼎芋 12.40 11.60 12.20 绿芽菜 3.00 1.40 2.20 黄芽菜 3.40 1.40 2.40 韭黄 14.80 13.40 13.80 菜花 3.20 2.00 3.00 辣椒干 28.60 27.00 27.80 西红柿 6.80 6.20 6.80 尖椒 6.60 5.20 5.60 青椒 6.20 5.40 5.60 茄子 6.80 5.20 6.20 黄瓜 5.20 3.40 4.40 苦瓜 8.80 7.20 8.20 瓠子 5.20 4.40 5.00 丝瓜 11.00 9.20 10.20 豆角 9.40 8.40 8.60 荷兰豆 13.60 12.40 13.40 豇豆 8.80 7.80 8.60 平菇 6.00 5.20 5.80 香菇 14.20 13.20 13.80 金针菇 7.00 6.40 6.60 茶树菇 13.20 12.20 12.80 猪肉(白条猪) 22.20 20.60 21.60

消息起头:农业乡村部消息中央v6.5.5